KUČEROVÁ, Lenka. Reflexe klavírní pedagogiky v českých zemích na přelomu 19. a 20. století v dobových odborných periodikách (The Reflection of Piano Pedagogy in the Bohemia and Moravia at the Turn of the 19th and the 20th Century in a Contemporary Technical Periodicals). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2013, vol. 9, No 2, p. 1-9. ISSN 1803-1331.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reflexe klavírní pedagogiky v českých zemích na přelomu 19. a 20. století v dobových odborných periodikách
Name in Czech Reflexe klavírní pedagogiky v českých zemích na přelomu 19. a 20. století v dobových odborných periodikách
Name (in English) The Reflection of Piano Pedagogy in the Bohemia and Moravia at the Turn of the 19th and the 20th Century in a Contemporary Technical Periodicals
Authors KUČEROVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Teoretické reflexe hudební výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1803-1331.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071757
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) klavírní pedagogika; klavírní metodika; české země 19./20.století; primární pramen; časopis; noviny; periodika
Keywords in English piano pedagogy; piano methodics; Bohemia and Moravia; 19./20. century; primary source; journal; newspaper; periodicals
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M., učo 180260. Changed: 18/2/2014 08:06.
Abstract
Hlavním cílem studie bylo zmapovat a zanalyzovat co nejvíce relevantních dobových periodik a vytvořit rešerši týkající se dílčích témat oboru klavírní pedagogika. V některých případech jsou tyto poznatky okomentovány a srovnány se současnou situací.
Abstract (in English)
The main point of the article was to find and analyse utmost relevant contemporary periodicals and to create a search of the subthemes of piano pedagogy. In some cases these findings are commented and compare with today’s situation.
PrintDisplayed: 4/2/2023 09:29