KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy
Název anglicky Methodology for defining the relevant market in the the rail industry
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Petr MLSNA (203 Česká republika), Tomáš NIGRIN (203 Česká republika), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk TOMEŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00065541
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky relevantní trh; železniční doprava; SSNIP test; dotazníkové šetření; spotřebitelský průzkum
Klíčová slova anglicky relevant market; rail industry; SSNIP test; consumer survey
Technické parametry Licenční smlouva k užití výsledků výzkumu a vývoje č.j. CTT 04-2014-Stu-UOHS uzavřená dne 29. 1. 2014 mezi smluvními stranami: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze jako poskytovatelé na straně jedné a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (IČ 65349423, zastoupený JUDr. Michalem Petrem, PhD. michal.petr@compet.cz) jako příjemce na straně druhé.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171. Změněno: 3. 11. 2014 10:35.
Anotace
Obsahem metodiky je doporučení postupu pro vymezování relevantního trhu v případě, kdy to řešený případ vyžaduje, zejména při řešení zneužití dominantního postavení na trhu osobních nebo nákladních železničních dopravních služeb; metodika je také použitelná při provádění doplňkových šetření v oblasti fúzí v odvětví dopravy nebo pro sestavení komplexní odvětvové analýzy v oblasti železničních dopravních služeb. Metodika je založena na inovativním využití spotřebitelského šetření (dotazníkového průzkumu) a obsahuje kompletní návod pro přípravu šetření, sestavení dotazníku a jeho vyhodnocení.
Anotace anglicky
The methodology is the recommended procedure for defining the relevant market when it designed the case requires, especially when dealing with abuse of a dominant position in the market for passenger or cargo rail transport services. Methodology is also applicable to conduct supplementary investigations in the area of mergers in the transport sector or to build complex sectoral analysis in the field of railway transport services. The methodology is based on an innovative use of a consumer survey.
Návaznosti
TD010063, projekt VaVNázev: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technologická agentura ČR, OMEGA
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kvizda, M. 30. 11. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf?info
Vloženo
Po 30. 11. 2015 14:41, doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
Atributy
 

Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,6 MB
Hash md5
2b2ad9bd17a00ef82e9c96ddb4742a8e
Vloženo
Po 30. 11. 2015 14:41

Metodika_UOHS_2013_definitivni.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
427,7 KB
Hash md5
a3c5985e624c1c7389ac2fe6fbeb5c1e
Vloženo
Po 30. 11. 2015 14:42
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 1. 2021 03:32