KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ and Zdeněk TOMEŠ. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy (Methodology for defining the relevant market in the the rail industry). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy
Name (in English) Methodology for defining the relevant market in the the rail industry
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr MLSNA (203 Czech Republic), Tomáš NIGRIN (203 Czech Republic), Daniel SEIDENGLANZ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Zdeněk TOMEŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00065541
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) relevantní trh; železniční doprava; SSNIP test; dotazníkové šetření; spotřebitelský průzkum
Keywords in English relevant market; rail industry; SSNIP test; consumer survey
Technical parameters Licenční smlouva k užití výsledků výzkumu a vývoje č.j. CTT 04-2014-Stu-UOHS uzavřená dne 29. 1. 2014 mezi smluvními stranami: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze jako poskytovatelé na straně jedné a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (IČ 65349423, zastoupený JUDr. Michalem Petrem, PhD. michal.petr@compet.cz) jako příjemce na straně druhé.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171. Changed: 3. 11. 2014 10:35.
Abstract
Obsahem metodiky je doporučení postupu pro vymezování relevantního trhu v případě, kdy to řešený případ vyžaduje, zejména při řešení zneužití dominantního postavení na trhu osobních nebo nákladních železničních dopravních služeb; metodika je také použitelná při provádění doplňkových šetření v oblasti fúzí v odvětví dopravy nebo pro sestavení komplexní odvětvové analýzy v oblasti železničních dopravních služeb. Metodika je založena na inovativním využití spotřebitelského šetření (dotazníkového průzkumu) a obsahuje kompletní návod pro přípravu šetření, sestavení dotazníku a jeho vyhodnocení.
Abstract (in English)
The methodology is the recommended procedure for defining the relevant market when it designed the case requires, especially when dealing with abuse of a dominant position in the market for passenger or cargo rail transport services. Methodology is also applicable to conduct supplementary investigations in the area of mergers in the transport sector or to build complex sectoral analysis in the field of railway transport services. The methodology is based on an innovative use of a consumer survey.
Links
TD010063, research and development projectName: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf Licence Creative Commons  File version Kvizda, M. 30. 11. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 30. 11. 2015 14:41, prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
Attributes
 

Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,6 MB
Hash md5
2b2ad9bd17a00ef82e9c96ddb4742a8e
Uploaded/Created
Mon 30. 11. 2015 14:41

Metodika_UOHS_2013_definitivni.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1163353/Metodika_UOHS_2013_definitivni.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
427,7 KB
Hash md5
a3c5985e624c1c7389ac2fe6fbeb5c1e
Uploaded/Created
Mon 30. 11. 2015 14:42
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 12. 8. 2022 17:47