VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 124-128. ISBN 978-80-210-6605-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni?
Název česky Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni?
Název anglicky Teaching physics and ICT - are teachers ready?
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání MSD Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, od s. 124-128, 5 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071765
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6605-2
Klíčová slova česky vzdělávání; fyzika; dynamické modelování; učitel
Klíčová slova anglicky education; physics; dynamic modeling; teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 31. 3. 2014 14:55.
Anotace
Nezastavitelné prostupování ICT školským systémem s sebou přináší změnu v přípravě výukových materiálů ze strany učitele. V našem výzkumu se proto zabýváme problematikou tvorby a používání dynamických modelů pro jednotlivé partie školské fyziky. Dynamické modelování chápeme v našem pojetí jako, komplementární složku odborného vzdělávání.
Anotace anglicky
Unstoppable permeation of ICT into education system brings with it a change in the preparation of teaching materials from the teacher. In our research, because we studied the creation and the use of dynamic models for each part of school physics. Dynamic modeling is understood in our approach as, complementary component of training.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 07:55