Informační systém MU
VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni? (Teaching physics and ICT - are teachers ready?). In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 124-128. ISBN 978-80-210-6605-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni?
Name in Czech Výuka fyziky a ICT - jsou učitelé připraveni?
Name (in English) Teaching physics and ICT - are teachers ready?
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition MSD Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, p. 124-128, 5 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071765
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6605-2
Keywords (in Czech) vzdělávání; fyzika; dynamické modelování; učitel
Keywords in English education; physics; dynamic modeling; teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 31. 3. 2014 14:55.
Abstract
Nezastavitelné prostupování ICT školským systémem s sebou přináší změnu v přípravě výukových materiálů ze strany učitele. V našem výzkumu se proto zabýváme problematikou tvorby a používání dynamických modelů pro jednotlivé partie školské fyziky. Dynamické modelování chápeme v našem pojetí jako, komplementární složku odborného vzdělávání.
Abstract (in English)
Unstoppable permeation of ICT into education system brings with it a change in the preparation of teaching materials from the teacher. In our research, because we studied the creation and the use of dynamic models for each part of school physics. Dynamic modeling is understood in our approach as, complementary component of training.
Displayed: 2. 12. 2022 03:16