VÁLEK, Jan a Renáta BEDNÁROVÁ. Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití. In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 142-147. ISBN 978-80-210-6605-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití
Název česky Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití
Název anglicky Digital learning materials in natural science subjects and their use
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Renáta BEDNÁROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání MSD Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, od s. 142-147, 6 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071766
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6605-2
Klíčová slova česky Digitální učební materiál; vybavení školy; přírodovědné předměty; podpora EU
Klíčová slova anglicky Digital learning materials; school equipment; natural science subjects; support from EU
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 31. 3. 2014 14:54.
Anotace
Tvorba digitálních učebních materiálů hraje v současném školství velmi výraznou roli. Téměř každá škola je zapojena do evropského projektu, který jejich tvorbu financuje. Položme si otázky: Je tvorba všech digitálních učebních materiálů efektivní? Formální kontroly jsou velmi přísné, ale je hodnocena jejich pedagogická stránka? V příspěvku je uvedena stávající situace, ověřená výzkumem, a návrh pro její nápravu.
Anotace anglicky
Creation of digital learning materials plays very important role in the current education. Almost every school participates in a European project which finances its creating activities. We ask whether is the creation of digital learning materials effective and appropriate even if the teacher creates them and then distributes to pupils as static images in printed form. We found in our research that schools have facilities of specialized classrooms on a technical level sufficient to work with the right digital learning materials. The formal audits are very strict but is also the educational aspect evaluated? There is presented a survey proven current situation and a remedy plan in this paper.
VytisknoutZobrazeno: 7. 10. 2022 19:02