VÁLEK, Jan and Renáta BEDNÁROVÁ. Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití (Digital learning materials in natural science subjects and their use). In J. Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. MSD Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 142-147. ISBN 978-80-210-6605-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití
Name in Czech Digitální učební materiály v přírodovědných předmětech a jejich využití
Name (in English) Digital learning materials in natural science subjects and their use
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Renáta BEDNÁROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition MSD Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, p. 142-147, 6 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071766
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6605-2
Keywords (in Czech) Digitální učební materiál; vybavení školy; přírodovědné předměty; podpora EU
Keywords in English Digital learning materials; school equipment; natural science subjects; support from EU
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 31. 3. 2014 14:54.
Abstract
Tvorba digitálních učebních materiálů hraje v současném školství velmi výraznou roli. Téměř každá škola je zapojena do evropského projektu, který jejich tvorbu financuje. Položme si otázky: Je tvorba všech digitálních učebních materiálů efektivní? Formální kontroly jsou velmi přísné, ale je hodnocena jejich pedagogická stránka? V příspěvku je uvedena stávající situace, ověřená výzkumem, a návrh pro její nápravu.
Abstract (in English)
Creation of digital learning materials plays very important role in the current education. Almost every school participates in a European project which finances its creating activities. We ask whether is the creation of digital learning materials effective and appropriate even if the teacher creates them and then distributes to pupils as static images in printed form. We found in our research that schools have facilities of specialized classrooms on a technical level sufficient to work with the right digital learning materials. The formal audits are very strict but is also the educational aspect evaluated? There is presented a survey proven current situation and a remedy plan in this paper.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:31