VÁLEK, Jan and Petr SLÁDEK. Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi (Physics modeling - assumptions and its possible use in school practice). In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 177-197. ISBN 978-80-210-6635-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi
Name in Czech Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi
Name (in English) Physics modeling - assumptions and its possible use in school practice
Authors VÁLEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, p. 177-197, 21 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00071768
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6635-9
Keywords (in Czech) vzdělávání; fyzika; dynamické modelování; učitel
Keywords in English education; physics; dynamic modeling; teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 10/4/2014 21:44.
Abstract
Fyzikální modelování a práce s grafy vytváří předpoklady pro pochopení jevů a dějů kolem nás. Dynamické modelování chápeme, v našem pojetí, jako integrální složku fyzikálního vzdělávání. V našem výzkumu se zabýváme problematikou tvorby a používání dynamických modelů pro jednotlivé partie školské fyziky.
Abstract (in English)
Physics modeling and work with charts creates prerequisites for understanding the phenomena and events around us. Dynamic modeling is understood in our approach as an integral component of physics education. In our research, we studied the creation and the use of dynamic models for particular part of school physics.
PrintDisplayed: 9/2/2023 07:11