VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 177-197. ISBN 978-80-210-6635-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi
Název česky Fyzikální modelování – předpoklady a možnosti jeho využití ve školské praxi
Název anglicky Physics modeling - assumptions and its possible use in school practice
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, od s. 177-197, 21 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071768
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6635-9
Klíčová slova česky vzdělávání; fyzika; dynamické modelování; učitel
Klíčová slova anglicky education; physics; dynamic modeling; teacher
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 10. 4. 2014 21:44.
Anotace
Fyzikální modelování a práce s grafy vytváří předpoklady pro pochopení jevů a dějů kolem nás. Dynamické modelování chápeme, v našem pojetí, jako integrální složku fyzikálního vzdělávání. V našem výzkumu se zabýváme problematikou tvorby a používání dynamických modelů pro jednotlivé partie školské fyziky.
Anotace anglicky
Physics modeling and work with charts creates prerequisites for understanding the phenomena and events around us. Dynamic modeling is understood in our approach as an integral component of physics education. In our research, we studied the creation and the use of dynamic models for particular part of school physics.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 10:48