MILÉŘ, Tomáš. Modelování environmentálních dopadů lidské činnosti (Modelling of Human Impact on the Environment). In Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Modelování environmentálních dopadů lidské činnosti
Name (in English) Modelling of Human Impact on the Environment
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Modelování, vzdělávání, Kayova rovnice, ekologická stopa, odpojení
Keywords in English Modelling, education, Kaya identity, ecological footprint, decoupling
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 3. 3. 2014 16:59.
Abstract
Příspěvek ze zabývá modelováním lidského vlivu na životní prostředí a jeho využitím pro vzdělávací účely. Diskutován je koncept ekologické stopy a odpojení výkonu ekonomiky od zátěže životního prostředí. Představujeme online kalkulátor globálních emisí CO2 využívající Kayovu rovnici.
Abstract (in English)
This article deals with the modeling of human impact on the environment and its use for educational purposes. We discuss the concept of the ecological footprint and decoupling of economic growth from environmental damage. We introduce the online calculator of global CO2 emissions based on Kaya identity.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 01:24