MILÉŘ, Tomáš. Vizualizace dat programem Gnuplot ve vzdělávání o změně klimatu (Data visualization with Gnuplot in climate change education). In Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vizualizace dat programem Gnuplot ve vzdělávání o změně klimatu
Name (in English) Data visualization with Gnuplot in climate change education
Authors MILÉŘ, Tomáš.
Edition Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) ICT vzdělávání, klimatická gramotnost, vizualizace, Gnuplot
Keywords in English ICT education, climate literacy, visualization, Gnuplot
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D., učo 80022. Changed: 25. 3. 2014 11:52.
Abstract
Ačkoliv vědecký výzkum globální změny klimatu významně pokročil, integrace tohoto tématu do vzdělávacího systému se potýká s mnoha problémy. Věda o klimatu zpracovává enormně velké množství dat změřených satelity a meteorologickými stanicemi. Některé z dat jsou volně dotupné na internetu a mohou být využity při výuce pro rozvoj ICT a klimatické gramotnosti žáků. Vyvinuli jsme sadu vzorových školních aktivit s podporou grafického programu Gnuplot ovládaného z příkazového řádku. Práce s Gnuplotem může být pro žáky vstupní branou k programování.
Abstract (in English)
Although scientific research on global climate change has significantly improved human understanding of the Earth system, integration of the topic into school education remains a challenge. Climate science deals with enormous amount of data measured by satellites, meteorological stations etc. Some of the data are freely available on-line (global temperature, CO2 concentration, sea ice extend etc.) and can also be used in the classrooms in order to enhance ICT and climate literacy of the students. In this paper we present sample school activities based on data visualization with Gnuplot, which is a command-line driven graphing utility for Linux, MS Windows and many other platforms.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:45