KYLOUŠEK, Petr. Ces huttérites, mennonites et autres sudetes de Gabrielle Roy (These Hutterites, Mennonites and other "Sudetes" of Gabrielle Roy). In Drsková, Kateřina. Linguis diversis libri loquuntur, Opera Romanica 14. Vyd. 1. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013. p. 15-26. ISBN 978-80-7394-445-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ces huttérites, mennonites et autres sudetes de Gabrielle Roy
Name in Czech Hutterité, mennonité a "sudetové" Gabrielly Roy
Name (in English) These Hutterites, Mennonites and other "Sudetes" of Gabrielle Roy
Authors KYLOUŠEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. České Budějovice, Linguis diversis libri loquuntur, Opera Romanica 14, p. 15-26, 12 pp. 2013.
Publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Other information
Original language French
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00075001
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7394-445-2
Keywords (in Czech) Francouzsko-kanadská literatura; Gabrielle Roy; imigrace; alterita
Keywords in English French-Canadian literature; Gabrielle Roy; immigration; Otherness
Tags kontrola_RIV, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 16/2/2015 14:11.
Abstract
Avant de devenir une romanciere célebre, Gabrielle Roy (1909-1983) a publié une série de six reportages consacrés aux communautés immigrées du Manitoba et de la Saskatchewan (Bulletin des agriculteurs, 1942-1943). L'article tente d'établir un lien entre cette thématique et les faits biographiques. Issue de la minorité franco-manitobaine, menacée par l'anglicisation, Roy cherche a résoudre une situation contradictoire: si la communauté franco-manitobaine forme une sorte de protection identitaire, elle est également un ghetto culturel qui nie l'individualité. La culture anglaise lui montre la voie a la fois de la libération et de l'écriture en français. C'est aussi le moyen qui lui permet de se réconcilier avec ses origines et rejoindre sa communauté francophone a travers le theme des autres minorités. L'écriture devient une distanciation et une reconnaissance a la fois. Cette attitude, qui apparaît pour la premiere fois dans les reportages, se retrouve dans ses romans et récits ultérieurs.
Abstract (in Czech)
Ještě než se proslavila svými romány, Gabrielle Roy (1909-1983) publikovala sérii šesti reportáží o přistěhovaleckých komunitách v Manitobě a Saskatchewanu(Bulletin des agriculteurs, 1942-1943).Článek ukazuje na spojitosti mezi touto přistěhovaleckou tematikou a životopisnými fakty. Anglicizací ohrožovaná francouzsko-manitobská menšina sice skýtala jakousi identitární ochranu, avšak zároveň představovala svou uzavřeností ghetto omezují tvůrčí individualitu. Anglické prostředí a anglická kultura paradoxně ukazují jak cestu k osobnímu vyvázání ze sevření komunitárního ghetta, tak k tvorbě ve francouzštině. Právě anglické prostředí představuje zprostředkovatele autorčina smíření se svými kořeny, umožňuje navázat spojení s vlastní komunitou, ovšem oklikou, totiž traktováním tématu jiných menšin. Tvorba tak představuje jak vyvázání a vzdálení se, tak možnost kontaktu a uznání vlastních kořenů. Tento přístup, který se objeví poprvé v reportážích, je následně rozvinut v pozdějších románech a povídkách.
Abstract (in English)
Before she became known as a novelist, Gabrielle Roy (1909-1983) published a series of six reports devoted to some of Manitoba's and Saskatchewan's immigrant communities (Bulletin des agriculteurs, 1942-43). The paper attempts to establish a link between this immigrant orientated topic and several biographical facts. Descending from the Franco-Manitoban minority, subject to anglicization, Roy seeks to resolve a contradictory situation: if community means protection, it is also a cultural "ghetto" that denies individuality. The English milieu and culture show her the way both to liberation and writing in French. It is also the medium that allows her to reconcile with her origins and join her Francophone community through the theme of other minorities. Writing becomes a distancing and recognizing at a time. This attitude, which appears for the first time in her reports, can be found in her later novels and short stories
PrintDisplayed: 26/6/2022 19:58