VRTIŠKA, Luboš, Jiří SEJKORA, Hana NOVÁKOVÁ and Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ. Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika) (Metatorbernite and lithiophorite from uranium deposit Předbořice (Czech Republic)). Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze. Praha: Národní muzeum, 2013, vol. 21, No 2, p. 240-248. ISSN 1211-0329.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika)
Name in Czech Metatorbernit a lithioforit z uranového ložiska Předbořice (Česká republika)
Name (in English) Metatorbernite and lithiophorite from uranium deposit Předbořice (Czech Republic)
Authors VRTIŠKA, Luboš (203 Czech Republic), Jiří SEJKORA (203 Czech Republic), Hana NOVÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michaela VAŠINOVÁ GALIOVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze, Praha, Národní muzeum, 2013, 1211-0329.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10406 Analytical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14740/13:00071783
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) metatorbernit; lithioforit; rentgenová prášková data; chemické složení; LA-ICP-MS; ložiska Přebornice; Česká republika
Keywords in English metatorbernite; lithiophorite; powder X-ray diffraction data; unit-cell parameters; chemical composition; LA-ICP-MS; the Předbořice deposit; Czech Republic
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 10/4/2014 09:47.
Abstract
Uranové ložisko Předbořice (někdy zvané též Lašovice), leží mezi obcemi Předbořice a Lašovice, cca 8 km jižně od Krásné Hory (střední Čechy, Česká republika). Vlastní ložisko je situováno v sérii kontaktně metamorfovaných hornin ordovického až silurského stáří. Povrchová morfologie vzorků byla sledována v dopadajícím světle pomocí optického mikroskopu Nikon SMZ1500 s digitální kamerou DXM1200F (Národní muzeum, Praha). Metatorbernit na vzorcích vytváří idiomorfní tetragonální, tlustě tabulkovité nebo vzácněji dipyramidální, smaragdově zelené krystaly s intenzivním perleťovým leskem a velmi dobrou štěpností podle báze. Při studiu chemického složení lithioforitu z Předbořic byla v BSE obraze zjištěna jeho koncentrická zonalita vyvolaná proměnlivými zvýšenými obsahy Co (do 0.41 apfu), Ni (do 0.10 apfu) a Cu (do 0.07 apfu).
Abstract (in English)
An unusual association of metatorbernite and lithiophorite was found at the uranium deposit Předbořice located about 8 km S from Krásná Hora, central Bohemia, Czech Republic. Metatorbernite forms idiomorphic tabular or dipyramidal emerald green crystals up to 11 mm in size on quartz gangue. Younger lithiophorite forms grey-black to black coatings and crusts with reniform to hemispherical aggregates on quartz gangue or metatorbernite crystals. The origin of studied mineral association is interpreted as a product of the in-situ supergene alteration of the primary uranium mineralization in the environment near the present surface.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 1/2/2023 11:16