FIALOVÁ, Ilona. Specifika ve vzdělávání žáků s epilepsií. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 191-210. ISBN 978-80-210-6646-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Specifika ve vzdělávání žáků s epilepsií
Název anglicky Specific Features in Teaching Pupils with Epilepsy
Autoři FIALOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Specifika ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí základní školy. Specific Features in Teaching Pupils with Special Educational Needs in an Inclusive Learning Environment in Primary Schools. od s. 191-210, 20 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00071798
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6646-5
Klíčová slova česky zdravotní znevýhodnění; výchova a vzdělávání; epilepsie; žák; pedagog; rodina; klasifikace žáka s epilepsií; tvůrčí činnost; pohybová aktivita
Klíčová slova anglicky health disadvantage; education and training; epilepsy; pupil; teacher; family; classifications pupil with epilepsy; creative activity; physical activity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Změněno: 21. 3. 2014 11:51.
Anotace
Kapitola je věnována výchově a vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním se zřetelem na epilepsii. Žáci se zdravotním znevýhodněním, kam patří také žáci s diagnózou epilepsie, jsou přirozeně integrovaní a z pedagogického hlediska jsou považováni za řádné žáky, s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby, které plynou z jejich onemocnění. V kapitole jsou dále uvedena teoretická východiska řešené problematiky, zdůrazněna je role učitele v edukačním procesu a jsou zde také uvedena určitá specifika ve vzdělávání žáků s epilepsií. Text obsahuje několik doporučení pro učitele běžných základních škol, kteří se ve svých třídách s žákem s epilepsií setkávají. V závěru kapitoly je jako příklad uvedena případová studie žákyně s epilepsií, která byla zpracována v rámci výzkumných šetření Výzkumného záměru MSM0021622443.
Anotace anglicky
The chapter presents the education of students with epilepsy. Pupils with epilepsy are naturally integrated into primary schools. This chapter also presents the theoretical background and status of teachers in the educational process. There are specifics in the education of students with epilepsy. Text contains recommendations for primary school teachers who have a student with epilepsy in the classroom. At the end of the chapter as case study of pupil with epilepsy.The case study was prepared in the surveys Research project MSM0021622443.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 15. 8. 2022 21:42