PUTINTSEVA, E., Olga BRITANOVA, D. STAROVEROV, E. MERZLYAK, M. TURCHANINOVA, M. SHUGAY, D. BOLOTIN, M. POGORELYY, I. MAMEDOV, V. BOBRYNINA, M. MASCHAN, Y. LEBEDEV a Dmitriy CHUDAKOV. Mother and child T cell receptor repertoires: deep profiling study. Frontiers in Immunology. Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2013, roč. 4, Dec, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1664-3224. doi:10.3389/fimmu.2013.00463.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mother and child T cell receptor repertoires: deep profiling study
Název česky Matka a dítě T-cell receptor repertoár: hluboké profilování studie
Autoři PUTINTSEVA, E. (643 Rusko), Olga BRITANOVA (643 Rusko), D. STAROVEROV (643 Rusko), E. MERZLYAK (643 Rusko), M. TURCHANINOVA (643 Rusko), M. SHUGAY (643 Rusko), D. BOLOTIN (643 Rusko), M. POGORELYY (643 Rusko), I. MAMEDOV (643 Rusko), V. BOBRYNINA (643 Rusko), M. MASCHAN (643 Rusko), Y. LEBEDEV (643 Rusko) a Dmitriy CHUDAKOV (643 Rusko, garant, domácí).
Vydání Frontiers in Immunology, Lausanne, Frontiers Research Foundation, 2013, 1664-3224.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30300 3.3 Health sciences
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14740/13:00081958
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Doi http://dx.doi.org/10.3389/fimmu.2013.00463
UT WoS 000209374100451
Klíčová slova anglicky TCR repertoires; NGS; maternal fetal exchange; public clonotypes; T cell receptor; haploidentical transplantation; autoimmune diseases; microchimerism
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 26. 4. 2016 08:44.
Anotace
The relationship between maternal and child immunity has been actively studied in the context of complications during pregnancy, autoimmune diseases, and haploidentical transplantation of hematopoietic stem cells and solid organs. Here, we have for the first time used high throughput Illumina HiSeq sequencing to perform deep quantitative profiling of T cell receptor (TCR) repertoires for peripheral blood samples of three mothers and their six children. Advanced technology allowed accurate identification of 5 105 to 2 106 TCR beta clonotypes per individual. We performed comparative analysis of these TCR repertoires with the aim of revealing characteristic features that distinguish related mother-child pairs, such as relative TCR beta variable segment usage frequency and relative overlap of TCR beta complementarity-determining region 3 (CDR3) repertoires. We show that thymic selection essentially and similarly shapes the initial output of the TCR recombination machinery in both related and unrelated pairs, with minor effect from inherited differences. The achieved depth of TCR profiling also allowed us to test the hypothesis that mature T cells transferred across the placenta during pregnancy can expand and persist as functional microchimeric clones in their new host, using characteristic TCR beta CDR3 variants as clonal identifiers.
Anotace česky
Vztah mezi matku a dítě imunity se aktivně zkoumán v souvislosti s komplikací v průběhu těhotenství , autoimunitních onemocnění , a haploidentických transplantaci hematopoetických kmenových buněk a pevných orgánů . Zde jsme se poprvé použita vysoká propustnost Illumina HiSeq řazení provést hluboké kvantitativní profilování T buněčného receptoru ( TCR ) repertoárů na vzorcích periferní krve tří matek a jejich šest dětí . Pokročilá technologie povolena přesné identifikaci 5 105 2 106 TCR beta clonotypes na jednotlivce . Provedli jsme srovnávací analýzu těchto repertoáru TCR s cílem odhalit charakteristické rysy, které odlišují související matka - dítě páry , jako je relativní TCR beta proměnná segmentu četnosti použití a relativní překrývání TCR beta úseku určujícího komplementaritu 3 ( CDR3 ) repertoáru . Ukážeme, že brzlíku výběr v podstatě a podobně tvary počáteční výstup TCR rekombinace strojů v obou příbuzných a nepříbuzných párů , s menší účinností od zděděných rozdíly . Dosaženo hloubky TCR profilování také nám umožnilo testovat hypotézu, že dozrávají T buňky přeneseny přes placentu během těhotenství můžete též rozšířit a přetrvávají jako funkční microchimeric klony ve své nové hostitele , pomocí charakteristické TCR beta CDR3 varianty jako klonálních identifikátory .
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
VytisknoutZobrazeno: 23. 3. 2023 19:09