FIALOVÁ, Ilona. Zdravý životní styl a zdravá výživa jako předpoklad prevence dětské nadváhy a obezity. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy. Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, roč. 8/2013/X, 4/2013, s. 12-13. ISSN 1214-8679.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdravý životní styl a zdravá výživa jako předpoklad prevence dětské nadváhy a obezity
Název anglicky Healthy Lifestyle and Healthy Diet as Prerequisite for Prevention of Overweight Child and Obesity
Autoři FIALOVÁ, Ilona.
Vydání Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. 2013, 1214-8679.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky dítě; nadváha; obezita; zdravotní rizika; správný životní styl; pohybová aktivita; doporučení pro pedagogy
Klíčová slova anglicky child; overweight; obesity; health risks; lifestyle; physical activity; recommendations for teachers
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Změněno: 3. 3. 2014 19:34.
Anotace
Článek pojednává o problematice dětské nadváhy a obezity. Nejdříve charakterizuje obezitu, jako závažné chronické a multifaktoriáně podmíněné onemocnění. Dále jsou v článku uvedeny nejčastější příčiny, které vedou k tomuto onemocnění a jaké s sebou přináší sociální i psychické problémy. V článku jsou popsány zásady,které mohou tomuto závažnému onemocnění předcházet (správná životospráva, dostatečná pohybová aktivita dětí aj.). Text uzavírá doporučení pro pedagogy, kteří pracují v prostředí mateřských škol a mohou již v tomto raném věku děti vést ke zdravému životnímu stylu.
Anotace anglicky
The article discusses the issue of overweight child and obesity. Characterized obesity as a serious chronic disease. The article presents the causes that lead to obesity disease. Describe what brings social and psychological problems. The article presents the principles that this disease may precede (healthy diet, insufficient physical activity, etc.). Text closes recommendations for teachers working in kindergartens and children can lead a healthy lifestyle.
VytisknoutZobrazeno: 1. 4. 2023 16:51