Informační systém MU
FIALOVÁ, Ilona. Zdravý životní styl a zdravá výživa jako předpoklad prevence dětské nadváhy a obezity (Healthy Lifestyle and Healthy Diet as Prerequisite for Prevention of Overweight Child and Obesity). Řízení školy: Speciál pro mateřské školy. Wolters Kluwer ČR a.s., 2013, 8/2013/X, 4/2013, p. 12-13. ISSN 1214-8679.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zdravý životní styl a zdravá výživa jako předpoklad prevence dětské nadváhy a obezity
Name (in English) Healthy Lifestyle and Healthy Diet as Prerequisite for Prevention of Overweight Child and Obesity
Authors FIALOVÁ, Ilona.
Edition Řízení školy: Speciál pro mateřské školy, Wolters Kluwer ČR a.s. 2013, 1214-8679.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) dítě; nadváha; obezita; zdravotní rizika; správný životní styl; pohybová aktivita; doporučení pro pedagogy
Keywords in English child; overweight; obesity; health risks; lifestyle; physical activity; recommendations for teachers
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Changed: 3/3/2014 19:34.
Abstract
Článek pojednává o problematice dětské nadváhy a obezity. Nejdříve charakterizuje obezitu, jako závažné chronické a multifaktoriáně podmíněné onemocnění. Dále jsou v článku uvedeny nejčastější příčiny, které vedou k tomuto onemocnění a jaké s sebou přináší sociální i psychické problémy. V článku jsou popsány zásady,které mohou tomuto závažnému onemocnění předcházet (správná životospráva, dostatečná pohybová aktivita dětí aj.). Text uzavírá doporučení pro pedagogy, kteří pracují v prostředí mateřských škol a mohou již v tomto raném věku děti vést ke zdravému životnímu stylu.
Abstract (in English)
The article discusses the issue of overweight child and obesity. Characterized obesity as a serious chronic disease. The article presents the causes that lead to obesity disease. Describe what brings social and psychological problems. The article presents the principles that this disease may precede (healthy diet, insufficient physical activity, etc.). Text closes recommendations for teachers working in kindergartens and children can lead a healthy lifestyle.
Displayed: 1/4/2023 16:43