MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK and Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře (Prevention and prophylaxis in the general practitioner's office). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 99 pp. ISBN 978-80-210-6312-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře
Name (in English) Prevention and prophylaxis in the general practitioner's office
Authors MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Josef HOLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Vladimír MAREK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, 99 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00071815
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-210-6312-9
Keywords (in Czech) prevence; syndrom X; osteoporóza; diabetes mellitus; poruchy kognitivní; tromboembolizmus
Keywords in English prevention; syndrome X;osteoporosis; diabetes mellitus; cognitive disorders; thromboembolism
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 5/2/2014 14:37.
Abstract
Demografické křivky předpovídají nárůst počtu obyvatel ve věku nad 65 let. Toto konstatování sebou nese aspekty týkající se zdravotní péče, rozsahu a dostupnosti. Důležitou roli v tomto směru tvoří prevence. Preventivní doporučení musí směřovat nejen ke starým a stárnoucím, ale i k adolescentům. Publikace je přínosná pro terénní praxi a zprostředkovává nové pohledy na danou tematiku.
Abstract (in English)
Demographic curves predict an increase in population over the age of 65 years. This finding implies aspects of health care, it's extent and availability. An important role consists of prevention. Preventive recommendations must be directed not only to the old, but also to adolescents. The publication is beneficial for field practice and provides new perspectives on the topic.
PrintDisplayed: 20/9/2021 12:49