MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Josef HOLÍK a Vladimír MAREK. Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 99 s. ISBN 978-80-210-6312-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prevence a profylaxe v ordinaci praktického lékaře
Název anglicky Prevention and prophylaxis in the general practitioner's office
Autoři MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana (203 Česká republika, garant, domácí), Josef HOLÍK (203 Česká republika, domácí) a Vladimír MAREK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Vyd. 1. Brno, 99 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00071815
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 978-80-210-6312-9
Klíčová slova česky prevence; syndrom X; osteoporóza; diabetes mellitus; poruchy kognitivní; tromboembolizmus
Klíčová slova anglicky prevention; syndrome X;osteoporosis; diabetes mellitus; cognitive disorders; thromboembolism
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 5. 2. 2014 14:37.
Anotace
Demografické křivky předpovídají nárůst počtu obyvatel ve věku nad 65 let. Toto konstatování sebou nese aspekty týkající se zdravotní péče, rozsahu a dostupnosti. Důležitou roli v tomto směru tvoří prevence. Preventivní doporučení musí směřovat nejen ke starým a stárnoucím, ale i k adolescentům. Publikace je přínosná pro terénní praxi a zprostředkovává nové pohledy na danou tematiku.
Anotace anglicky
Demographic curves predict an increase in population over the age of 65 years. This finding implies aspects of health care, it's extent and availability. An important role consists of prevention. Preventive recommendations must be directed not only to the old, but also to adolescents. The publication is beneficial for field practice and provides new perspectives on the topic.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2021 03:37