Informační systém MU
KYLOUŠEK, Petr. Les Hussards et François Mauriac. Nouveaux Cahiers Francois Mauriac. Paris: Bernard Grasset, 2013, Neuveden, č. 21, s. 165-176. ISSN 1165-8738.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Les Hussards et François Mauriac
Název česky Husaři a François Mauriac
Název anglicky The Hussards and François Mauriac
Autoři KYLOUŠEK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Nouveaux Cahiers Francois Mauriac, Paris, Bernard Grasset, 2013, 1165-8738.
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/13:00071837
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky francouzská literatura; hnutí Husarů; François Mauriac; literární filiace
Klíčová slova anglicky French literature; Hussards; François Mauriac; literary filiation
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Svora, učo 9684. Změněno: 15. 4. 2014 17:36.
Anotace
François Mauriac représente pour le mouvement des hussards une personnalité incontournable, mais qui a évolué de protecteur recherché en adversaire littéraire et idéologique. Il est curieux de constater, en ce sens, le poids du facteur politique dans les changements d'attitude, notamment en ce qui concerne le gaullisme. Comme si le mouvement littéraire qui s'est formé en réaction contre l'emprise du politique sur le littéraire cachait sous ses déclarations de désengagement une sensibilité politique refoulée, celle du maurrassisme et de l'Action française. François Mauriac apparait en ce sens comme un agent révélateur.
Anotace česky
François Mauriac představuje pro literární hnutí husarů osobnost, jejíž percepce a úloha se vyvíjela od postavy otce ochránce po literárního a ideologického soupeře. Zajímavá je v tomto směru váha politického faktoru, zejména pokud jde o gaullismus. Jako by literární hnutí, které se definovalo v reakci proti vlivu politiky na literární pole, skrývalo ve svých apolitických a proti angažovanosti namířených prohlášeních ducha maurrassismu a časopisu Action française. François Mauriac představuje ve vztahu k husarům jakýsi lakmusový papírek.
Anotace anglicky
François Mauriac is for the movement of the Hussards an unavoidable personality whose image evolved from a most protective figure into a literary and ideological opponent. It is curious to note, in this sense, the weight of the political factor in changing attitudes, particularly regarding the Gaullism. As if the literary movement that was formed in reaction against the influence of politics on the literary field were hiding under its statements of disengagement a repressed political sensitivity of Maurrassism and the spirit of the journal Action française. François Mauriac appears in this sense as a symptomatical, revealing agent.
Zobrazeno: 26. 9. 2022 15:23