ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA and Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu (Contemporary medical report written in Latin). In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. p. 91-101. ISBN 978-80-223-3506-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podoby súčasného diagnostického záznamu
Name (in English) Contemporary medical report written in Latin
Authors ARTIMOVÁ, Jozefa (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Libor ŠVANDA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Kateřina POŘÍZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013, p. 91-101, 11 pp. 2013.
Publisher Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Repozitář
RIV identification code RIV/00216224:14640/13:00071848
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-223-3506-5
Keywords (in Czech) Latinská lekárska terminológia; diagnóza; medicínske skratky; eponymá v medicínskej terminológii
Keywords in English Latin medical terminology; diagnosis; medical abbreviations; eponyms in medical terminology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D., učo 10808. Changed: 26. 5. 2014 12:45.
Abstract
Príspevok popisuje základné vlastnosti súčasného českého po latinsky písaného diagnostického záznamu na základe analýzy autentických materiálov získaných z viacerých medicínskych zariadení v ČR. Autori sa zameriavajú na typické charakteristiky tohto typu záznamov ako sú: skracovanie, variabilita v ortografii, vysoká frekvencia morfologických a syntaktickích chýb a používanie eponým.
Abstract (in English)
The paper describes main characteristics of the contemporary Czech medical report written in Latin. The presented analysis is based on authentic materials collected from several medical facilities in the Czech republic. The authors concentrate on typical features of such reports, e.g. abbreviations, variability of orthography, high frequency of morphological and syntactic errors and the usage of eponyms.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUName: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf Licence Creative Commons  File version Švanda, L. 11. 2. 2014

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 11. 2. 2014 01:36, Mgr. Libor Švanda, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D., učo 10808
  • a concrete person Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D., učo 119268
  • a concrete person PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218
  • a concrete person Mgr. Libor Švanda, Ph.D., učo 9978
Attributes
 

Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
153,4 KB
Hash md5
8d9c8eb5581535ee2346cd488ce43315
Uploaded/Created
Tue 11. 2. 2014 01:36

Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1163783/Podoby_sucasneho_diagnostickeho_zaznamu.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
24,5 KB
Hash md5
ae0393391f0086cf56cc8701dfdf0d67
Uploaded/Created
Tue 11. 2. 2014 01:38
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 28. 9. 2022 16:10