Informační systém MU
ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA and Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu (Contemporary medical report written in Latin). In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. p. 91-101. ISBN 978-80-223-3506-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podoby súčasného diagnostického záznamu
Name (in English) Contemporary medical report written in Latin
Authors ARTIMOVÁ, Jozefa (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution), Libor ŠVANDA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Kateřina POŘÍZKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bratislava, Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013, p. 91-101, 11 pp. 2013.
Publisher Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Repozitář
RIV identification code RIV/00216224:14640/13:00071848
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-223-3506-5
Keywords (in Czech) Latinská lekárska terminológia; diagnóza; medicínske skratky; eponymá v medicínskej terminológii
Keywords in English Latin medical terminology; diagnosis; medical abbreviations; eponyms in medical terminology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D., učo 10808. Changed: 26. 5. 2014 12:45.
Abstract
Príspevok popisuje základné vlastnosti súčasného českého po latinsky písaného diagnostického záznamu na základe analýzy autentických materiálov získaných z viacerých medicínskych zariadení v ČR. Autori sa zameriavajú na typické charakteristiky tohto typu záznamov ako sú: skracovanie, variabilita v ortografii, vysoká frekvencia morfologických a syntaktickích chýb a používanie eponým.
Abstract (in English)
The paper describes main characteristics of the contemporary Czech medical report written in Latin. The presented analysis is based on authentic materials collected from several medical facilities in the Czech republic. The authors concentrate on typical features of such reports, e.g. abbreviations, variability of orthography, high frequency of morphological and syntactic errors and the usage of eponyms.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUName: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Displayed: 1. 10. 2022 19:23