ZADRAŽILOVÁ, Iva and Michaela BRÁZDOVÁ. Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání. (Transliteracy : New Perspective of Information Education). ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, Neuveden, No 2, p. nestránkováno, 17 pp. ISSN 1804-2406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání.
Name (in English) Transliteracy : New Perspective of Information Education
Authors ZADRAŽILOVÁ, Iva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Michaela BRÁZDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition ProInflow, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1804-2406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00071857
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) transgramotnost; informační gramotnost
Keywords in English transliteracy; information literacy
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Changed: 15. 4. 2014 21:26.
Abstract
Článek s názvem Transgramotnost: nová perspektiva informačního vzdělávání se zabývá fenoménem transgramotnosti, který zatím nebyl v českém prostředí řešen. Na začátku definuje, co to transgramotnost je, porovnává ji s gramotností a rozebírá skutečnosti, které měly vliv na její vznik. Stěžejní kapitola se zabývá vztahem transgramotnosti a dalších specifických gramotností (jako je počítačová, digitální a informační). Na závěr je rozebrán vztah transgramotnosti a vzdělávání, transgramotnosti a knihoven a také jsou uvedeny praktické příklady.
Abstract (in English)
Paper Transliteracy: new perspective of information education is focused on phenomenon of transliteracy, which was not yet solved in Czech environment. In the begining, transliteracy is defined, along with description of facts leading to its origin. The main chapter is dealing with relation of transliteracy and other literacies (computer, digital and informational). Educational side of transliteracy, libraries and transliteracy, along with practical examples is described in the final chapter.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:13