Informační systém MU
NAVRÁTILOVÁ, Jitka. Rodinná centra (Family centres). In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 455-457. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rodinná centra
Name in Czech Rodinná centra
Name (in English) Family centres
Authors NAVRÁTILOVÁ, Jitka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, p. 455-457, 3 pp. Sociální práce (1), 2013.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Odkaz na stránku vydavatelství.
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00071869
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-262-0366-7
Keywords (in Czech) komunitní sociální práce; rodinná centra; sociální práce s rodinou
Keywords in English community social work; family centres; family social work
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D., učo 45609. Changed: 7. 2. 2014 13:02.
Abstract
Publikace přináší přehled historického vývoje rodinných center. Všímá si, jak se v jednotlivých etapách vývoje měnila povaha sociální práce s rodinou.
Abstract (in English)
The publication provides an overview of the historical development of family centers. She notices how the various stages of development changed the nature of family social work.
Displayed: 29. 11. 2022 09:13