NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální fungování
Název česky Sociální fungování
Název anglicky Social functioning
Autoři NAVRÁTIL, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, od s. 226-232, 7 s. Sociální práce (1), 2013.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Stránky vydavatel
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00071871
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-262-0366-7
Klíčová slova česky sociální fungování; sociální práce
Klíčová slova anglicky social functioning; social work
Štítky Social functioning, Social work
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Změněno: 12. 2. 2014 11:22.
Anotace
Sociální práce je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím; pracovník je v obecném smyslu mediátorem mezi jednotlivcem a společností. Jeho úkolem je napomáhat sociálnímu fungování klientů a pomáhat společnosti, aby citlivě reagovala na potřeby svých členů. Tato dvojitá mediační role je role angažovaná. Je zakotvená hodnotově v náboženství nebo v humanitních ideálech.
Anotace anglicky
Social work is based on the concept of interaction in social work. The uniqueness of social work lies in the fact that it operates in a field between a client and his social environment; social worker is in a general sense a mediator between the individual and society. Its mission is to support social functioning of clients and helping society to respond sensitively to the needs of its members. Social work is engaged profession. It is based in values.
VytisknoutZobrazeno: 9. 8. 2022 20:05