NAVRÁTIL, Pavel. Sociální fungování (Social functioning). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 226-232. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální fungování
Name in Czech Sociální fungování
Name (in English) Social functioning
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, p. 226-232, 7 pp. Sociální práce (1), 2013.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Stránky vydavatel
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00071871
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-262-0366-7
Keywords (in Czech) sociální fungování; sociální práce
Keywords in English social functioning; social work
Tags Social functioning, Social work
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 12. 2. 2014 11:22.
Abstract
Sociální práce je postavena na interakčním pojetí sociální práce. Jedinečnost sociální práce spočívá v tom, že operuje v poli mezi klientem a jeho sociálním prostředím; pracovník je v obecném smyslu mediátorem mezi jednotlivcem a společností. Jeho úkolem je napomáhat sociálnímu fungování klientů a pomáhat společnosti, aby citlivě reagovala na potřeby svých členů. Tato dvojitá mediační role je role angažovaná. Je zakotvená hodnotově v náboženství nebo v humanitních ideálech.
Abstract (in English)
Social work is based on the concept of interaction in social work. The uniqueness of social work lies in the fact that it operates in a field between a client and his social environment; social worker is in a general sense a mediator between the individual and society. Its mission is to support social functioning of clients and helping society to respond sensitively to the needs of its members. Social work is engaged profession. It is based in values.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:26