NAVRÁTIL, Pavel. Úkolově orientovaný přístup (Task centred approach). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 109-114. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úkolově orientovaný přístup
Name in Czech Úkolově orientovaný přístup
Name (in English) Task centred approach
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, p. 109-114, 6 pp. Sociální práce (1), 2013.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW odkaza na vydavatele
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00071878
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-262-0366-7
Keywords (in Czech) úkolově orientovaný přístup; sociální práce
Keywords in English task centred approach; social work
Tags sociální práce, úkolově orientovaný přístup
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 7. 2. 2014 14:39.
Abstract
ÚOP patří v sociální práci mezi nejrozšířenější formy krátkodobé intervence. Náleží do kategorie přístupů orientovaných na řešení problémů a vyšel z významné tradice psychosociální školy, kterou rozvíjely například Helen H. Perlmanová (1957), Florence Hollisová (1964).
Abstract (in English)
TCM is one of the most spread approaches in short term social work. It belongs to the solutions oriented ways of thinking which rose in social work thinking (Helen Perlman, Florence Hollis).
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:54