SOCHOROVÁ, Lucie. K problematice výzkumů hudebních preferencí ve světě (To the Problems of musical preferences in the world). In Doktorandská konference pořádaná KHV PdF MU na Cikháji ve dnech 22.-24.10. 2013. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K problematice výzkumů hudebních preferencí ve světě
Name in Czech K problematice výzkumů hudebních preferencí ve světě
Name (in English) To the Problems of musical preferences in the world
Authors SOCHOROVÁ, Lucie.
Edition Doktorandská konference pořádaná KHV PdF MU na Cikháji ve dnech 22.-24.10. 2013, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) hudba preference hudební psychologie hudební sociologie hudební žánr
Keywords in English music preferences music psychology music sociology musical genre
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 9. 4. 2014 15:10.
Abstract
Referát pojednává o stěžejních výzkumech hudebních preferencí, které byly realizovány v 2. polovině 20. století a na počátku 21. století v zemích Evropské unie i mimo ni. Snaží se začlenit Výzkum hudebních preferencí studentů v zemích Evropské unie, jež byl realizován Katedrou hudební výchovy Masarykovy univerzity v roce 2013, do širších souvislostí celosvětové problematiky výzkumů hudebních preferencí.
Abstract (in English)
The paper discusses the fundamental research of musical preferences, which were realized in the second half of the 20th century and in the early 21st century in the European Union and in the countries outside of the European Union. It seeks to integrate the research of musical preferences of students in the European Union, which was realized by the Department of Music Education at Masaryk University in 2013, in the broader context of global issues of the musical preferences´ research.
Links
MUNI/A/0711/2012, interní kód MUName: Hudební preference vysokoškolských studentů ve vybraných zemích EU
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28. 3. 2023 02:23