NAVRÁTIL, Pavel. Existenciální teorie (Existential theory). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 21-26. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Existenciální teorie
Name in Czech Existenciální teorie
Name (in English) Existential theory
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, p. 21-26, 6 pp. Sociální práce (1), 2013.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Webové stránky vydavatele
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00071909
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-262-0366-7
Keywords (in Czech) existenciální; logoterapie
Keywords in English existential; logotherapy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 7. 2. 2014 14:42.
Abstract
Existenciální myšlení začíná pronikat do sociální práce už v průběhu 70. let 20. století (Kirk Bradford, Alan Klein, David Weiss, Donald Krill), ale širší akceptace se dočkalo až v souvislosti se změnami společenských podmínek v poslední dekádě 20. století. Centrálním bodem těchto změn je radikalizace individualizace a v souvislosti s ní pak proměna pevně zakotvené identity v identitu utvářenou jako reflexivní (existenciální) projekt (Thompson 1992).
Abstract (in English)
Existential thinking begins to penetrate into the social work already during seventies in the 20th century (Kirk Bradford, Alan Klein, David Weiss, Donald Krill), but wider acceptance occured in relation to changes in social conditions in the last decade of the 20th century. The focal point of these changes is the radicalization of individualization and in connection with it then change entrenched identity in identity is formed as a reflexive (existential) project (Thompson 1992).
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:20