NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce v době současné. In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. s. 189-195. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální práce v době současné
Název česky Sociální práce v době současné
Název anglicky Social work in current times
Autoři NAVRÁTIL, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, od s. 189-195, 7 s. Sociální práce (1), 2013.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Webové stránky vydavatele
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00071910
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-262-0366-7
Klíčová slova česky profese sociální práce, teorie
Klíčová slova anglicky social work profession; theories
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Změněno: 7. 2. 2014 14:15.
Anotace
Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula na konci 19. a zejména ve 20. století. Všechny teoretické a metodické koncepty, kterým se věnují současné domácí i zahraniční reprezentativní učebnice teorií sociální práce, mají své kořeny právě v této době (Matoušek 2001). Před moderní érou dějin sociální práce, byla sociální pomoc (do 19. století) poskytována převážně rodinou, sousedskou výpomocí, za pomoci církevní charity, později také obcemi a prostřednictvím chudinských zákonů. Teprve turbulentní procesy „modernizace“ (industrializace a urbanizace) společnosti narušily účinnost těchto podpůrných mechanizmů a společnost na vznikající chaos reagovala dvěma mechanismy. Jednak rozvojem nových společenských institucí a jednak posílením významu vědeckého popisu společenských jevů. Obě formy společenské reakce byly právě východiskem vzniku sociální práce jako profesního projektu moderní éry, který měl napomoci ke stabilizaci sociálního světa rozvíjejících se moderních společností.
Anotace anglicky
Social work developed during the late 19th and especially in the 20th century. All theoretical and methodological concepts have their roots in this period (Matoušek 2001). Before the modern era of the history of social work, the social assistance (19th century ) was provided mostly by family, neighborly assistance , with the help of religious charity , and later through the villages and the poor law.
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2023 12:20