Informační systém MU
NAVRÁTIL, Pavel. Sociální práce v době současné (Social work in current times). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 189-195. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální práce v době současné
Name in Czech Sociální práce v době současné
Name (in English) Social work in current times
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, p. 189-195, 7 pp. Sociální práce (1), 2013.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Webové stránky vydavatele
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00071910
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-262-0366-7
Keywords (in Czech) profese sociální práce, teorie
Keywords in English social work profession; theories
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 7/2/2014 14:15.
Abstract
Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula na konci 19. a zejména ve 20. století. Všechny teoretické a metodické koncepty, kterým se věnují současné domácí i zahraniční reprezentativní učebnice teorií sociální práce, mají své kořeny právě v této době (Matoušek 2001). Před moderní érou dějin sociální práce, byla sociální pomoc (do 19. století) poskytována převážně rodinou, sousedskou výpomocí, za pomoci církevní charity, později také obcemi a prostřednictvím chudinských zákonů. Teprve turbulentní procesy „modernizace“ (industrializace a urbanizace) společnosti narušily účinnost těchto podpůrných mechanizmů a společnost na vznikající chaos reagovala dvěma mechanismy. Jednak rozvojem nových společenských institucí a jednak posílením významu vědeckého popisu společenských jevů. Obě formy společenské reakce byly právě východiskem vzniku sociální práce jako profesního projektu moderní éry, který měl napomoci ke stabilizaci sociálního světa rozvíjejících se moderních společností.
Abstract (in English)
Social work developed during the late 19th and especially in the 20th century. All theoretical and methodological concepts have their roots in this period (Matoušek 2001). Before the modern era of the history of social work, the social assistance (19th century ) was provided mostly by family, neighborly assistance , with the help of religious charity , and later through the villages and the poor law.
Displayed: 26/5/2022 03:45