KVIZDA, Martin, Petr MLSNA, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ a Zdeněk TOMEŠ. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice.
Název anglicky Methodology for the optimization of the institutional environment in rail transport in the Czech Republic.
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Petr MLSNA (203 Česká republika), Tomáš NIGRIN (203 Česká republika), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk TOMEŠ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00065544
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky železniční doprava; regulační orgán; poplatky za přístup na infrastrukturu; liberalizace železnic
Klíčová slova anglicky rail industry; regulation authority; infrastructure fees; liberalization of railways
Technické parametry Licenční smlouva k užití výsledků výzkumu a vývoje č.j. CTT 04-2014-Stu-MDČR uzavřená dne 29. 1. 2014 mezi smluvními stranami: Masarykova univerzita a Univerzita Karlova v Praze jako poskytovatelé na straně jedné a Ministerstvo dopravy ČR (IČ 66003008, zastoupené JUDr. Ondřejem Michalčíkem ondrej.michalcik@mdcr.cz) jako příjemce na straně druhé.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171. Změněno: 3. 11. 2014 10:32.
Anotace
Obsahem metodiky je doporučení postupu pro vyřešení otázky absence regulačního orgánu pro sektor železniční dopravy dle požadavků evropské legislativy; dále postup liberalizace železniční dopravy skrze minimalizaci bariér volného podnikání s jasným vymezením činnosti správce infrastruktury a jeho role ve vztahu k incumbentovi (konkrétně v případě České republiky dokončením vydělení infrastruktury a činností spojených s údržbou a řízením sítě od Českých drah). S tím souvisí doporučený postup pro transparentní a nediskriminační stanovení poplatků za použití dopravní cesty včetně odběru trakční energie a rekuperace, s cílem dosáhnout ekonomické rovnováhy mezi užitím cesty a náklady na zajištění provozu na ní. Metodika navrhuje přidělení kapacity na základě ekonomických stimulů (cena cesty ve vazbě na kvalitu, resp. s možností jejich dražby) spolu s uzavřením několikaleté rámcové smlouvy, což by na základě koncepčních požadavků objednatelů a dopravců upřesňovalo strategii investičního rozvoje sítě. Pro osobní dopravu metodika navrhuje základní varianty vzájemného uznávání jízdních dokladů mezi dopravci.
Anotace anglicky
The content of this methodology is the recommended procedure for resolving the question of the absence of a regulatory authority of rail industry according to European legislation; further the process of liberalization of rail transport through minimizing barriers to free enterprise with a clear definition of the activity of an infrastructure and its role in relation to the incumbent. Related to this is the recommended procedure for transparent and non-discriminatory infrastructure pricing, including sampling traction and energy recovery, to achieve economic balance between the use of the infrastructure and operation costs. The methodology proposes the allocation of capacity on the basis of economic incentives (costs in relation to quality, auctions) together with framework agreements. For passenger transport methodology proposes the basic variant of mutual recognition of travel documents between carriers.
Návaznosti
TD010063, projekt VaVNázev: Optimalizace regulace konkurenčního prostředí v železniční osobní a nákladní dopravě v ČR
Investor: Technologická agentura ČR, OMEGA
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Kvizda, M. 30. 11. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf?info
Vloženo
Po 30. 11. 2015 14:43, doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
Atributy
 

Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,1 MB
Hash md5
939e4e2c32ad460db6786d7b4c3bd782
Vloženo
Po 30. 11. 2015 14:43

Metodika_MDCR_2013_definitivni.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1164043/Metodika_MDCR_2013_definitivni.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
378,7 KB
Hash md5
913ce7a3147e556b9cfc544d4bf2d9a7
Vloženo
Po 30. 11. 2015 14:44
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 19. 1. 2021 04:16