NAVRÁTIL, Pavel. Antiopresivní přístup (Antioppressive approach). In Matoušek, O. Encyklopedie sociální práce. první vydání. Praha: Portál, 2013. p. 92-96. Sociální práce (1). ISBN 978-80-262-0366-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Antiopresivní přístup
Name in Czech Antiopresivní přístup
Name (in English) Antioppressive approach
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první vydání. Praha, Encyklopedie sociální práce, p. 92-96, 5 pp. Sociální práce (1), 2013.
Publisher Portál
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Webové stránky vydavatele
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00071912
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-262-0366-7
Keywords (in Czech) oprese; antiopresivní přístupy
Keywords in English oppression; antioppressive approaches
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 7/2/2014 14:33.
Abstract
Antiopresivní přístupy (dále AOP) se začaly objevovat od konce 80. let 20. století a etablovaly se v průběhu 90. let. Vycházejí z představy SP jako politické aktivity, která svou roli uplatňuje ve sféře mocenských vztahů dotýkajících se života různých menšinových skupin i jednotlivců. Z hlediska této optiky je klíčové téma moci, která je ve společnosti distribuována nerovně. Cílem AOP je tuto nerovnováhu zmírnit, ideálně odstranit. Soustřeďují se proto na téma nerovného společenského postavení utlačených společenských skupin a usilují o omezení, podkopání nebo odstranění diskriminace a útlaku, zvláště kritikou sexismu, rasismu, odmítáním diskriminace seniorů či osob se zdravotním postižením i všech dalších forem diskriminace a oprese. Antiopresivní perspektivu je možné využít při SP s jednotlivcem, rodinou, skupinou i komunitami (Matoušek, 2003).
Abstract (in English)
Social work is well known to be a 'caring profession'. There may be a dilemma care versus control, because where there is care there is responsibility, and therefore control, and power. Practitioners need to be fully aware of the power (im)balance between service users and providers in order to work in an anti-oppressive manner.
PrintDisplayed: 20/5/2022 07:03