SALÁK, Pavel. "Cennost" pokladu v římském a moderním právu. In Peter Mach, Matej Pekarik, Vojtech Vladár. Constans et perptua voluntas - Pocta Peteru Blahovi k 75. narozeninám. první. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2014. s. 511-520, 9 s. ISBN 978-80-8082-764-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Cennost" pokladu v římském a moderním právu
Název anglicky The Vaule of the Treasure i Roman Law and in the Modern Law
Autoři SALÁK, Pavel.
Vydání první. Trnava, Constans et perptua voluntas - Pocta Peteru Blahovi k 75. narozeninám, od s. 511-520, 9 s. 2014.
Nakladatel Trnavská univerzita v Trnavě
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-8082-764-9
Klíčová slova česky Římské právo;poklad;cennost;ABGB;zákon č.89/2012 Sb;Osnova 1931 a 1937
Klíčová slova anglicky Roman Law;Treasure;value of the treasure;Austrian civil code 1811;Czechoslowak proposal civil codes 1931 and 1937
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 30. 3. 2015 16:47.
Anotace
Text se zabývá otázkou, jak se v definici pokladu jako nabývacího titulu v různých dobách chápala jeho cennost, jako jeden ze znaků pokladu. Zabývá se tím, jak je možno rozumět termínu "pecunie" ve slavné Paulově definici a jak bylo cennost chápána v ABGB a následně pak v Osnovách obč. zákoníku 1931 a 1937.
Anotace anglicky
The text is dealing with the problem of value as one of the aspects of a treasure. It compares the definition of treasure in Roman law and modern codifications (Austrian Civil Code 1811, Draft of Czechoslovak Civil Codes 1931 and 1937, Czech Civil Code 89/2012 Sb.). Whereas the value of a treasure was connected with value of the precious metal in Roma law, modern codifications emphasize artistic and especially archaeological value of treasure. As a result, the provisions regulating treasure are also applied on archaeological discoveries and meteors. This conception caused gradually the institute of finding a treasure to cease to exist as a special mode of acquiring ownership in law of the Czech Republic.
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:08