GRENAROVÁ, Renée. Jazykový transfer mezi češtinou a ruštinou ve výuce ruštiny u žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol v České republice (Language Transfer between Czech and Russian Language Teaching to Pupils with Specific Learning Difficulties at Lower Secondary Schools in Czech Republic). In Zuzana Tabačková. Cudzie jazyky a kultúry v škole 10 Foreign Languages and Cultures at School 10. 1st ed. Nitra: PdF UK v Nitre, 2013. p. 56-67. ISBN 978-80-558-0462-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jazykový transfer mezi češtinou a ruštinou ve výuce ruštiny u žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol v České republice
Name in Czech Jazykový transfer mezi češtinou a ruštinou ve výuce ruštiny u žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol v České republice
Name (in English) Language Transfer between Czech and Russian Language Teaching to Pupils with Specific Learning Difficulties at Lower Secondary Schools in Czech Republic
Authors GRENAROVÁ, Renée.
Edition 1. vyd. Nitra, Cudzie jazyky a kultúry v škole 10 Foreign Languages and Cultures at School 10, p. 56-67, 12 pp. 2013.
Publisher PdF UK v Nitre
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-558-0462-0
Keywords (in Czech) Výzkumné šetření; výuka ruského jazyka; jazykový transfer; ruský jazyk; český jazyk; žák se specifickými poruchami učení
Keywords in English Experimental research; Russian language teaching; language transfer; Russian language; Czech language; pupil with specific learning difficulties
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 30. 3. 2014 20:48.
Abstract
Studie se zabývá výzkumným šetřením, jež bylo uskutečněno v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM 0021622443. Výzkumná sonda realizovaná v akademickém roce 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 a 2012/13 analyzovala specifika pozitivního a negativního jazykového transferu ve výuce ruštině jako druhého cizího jazyka u žáků se specifickými poruchami učení. Zkoumáme problematiku vlivu mateřštiny na osvojování a užívání cizího jazyka a klademe si otázku, jakou měrou ovlivňuje osvojování ruského jazyka jako cizího jazyka. Účastníky výzkumu byli žáci se specifickými poruchami učení na 2. stupni základních škol v Jihomoravském kraji České republiky.
Abstract (in English)
The study focuses on experimental research that took place within the research project Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Education Programme for Basic Education MSM 0021622443. The research carried out academic year 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 and 2012/13 analysed particularities of positive and negative transfer between the Czech and Russian language in Russian language teaching as second foreign language to learners with specific learning difficulties at lower-secondary schools in Czech Republic. We focus on the influence of mother language on learning and using of a foreign language, we ask the question in what degree it influences the teaching of Russian language as foreign language. Participant of the research were pupils with specific learning difficulties at lower-secondary schools in the region of South Moravia of Czech Republic.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:52