VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ. Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření. In Švec V., Bradová J. et al. Učitel v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 36-59. ISBN 978-80-210-6620-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření
Název česky Subjektivní teorie učitele o biofilní orientaci vzdělávání: ověřování výzkumného nástroje a ukázka z výzkumného šetření
Název anglicky Teacher's Subjective Theories about Biophiled Orientation of Eduation: the Research Tool and the Example of Research Investigation
Autoři VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra a Hana HORKÁ.
Vydání 1. vyd. Brno, Učitel v teorii a praxi, od s. 36-59, 24 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6620-5
Klíčová slova česky subjektivní teorie učitele; biofilní orientace vzdělávání; výzkumné metody; ukázka z výzkumu
Klíčová slova anglicky teacher's subjective theories; biophiled orientation of education; research methods; research example
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 17. 3. 2014 16:50.
Anotace
Cílem kapitoly je prezentovat výsledky ověřování výzkumného nástroje ke zjišťování subjektivních teorií učitele k biofilně orientovanému vzdělávání. Ve své podstatě se zaměřujeme na učitelovo chápání a uvažování o člověku a jeho postavení ve světě. V předkládané kapitole jsou vymezeny základní pojmy jako subjektivní teorie učitele a biofilní orientace vzdělávání. Dále je uveden současný stav poznání vztahu člověka k přírodě a kultuře a rovněž je popsána metodologie výzkumu. Empirická část kapitoly prezentuje postup ověřování výzkumného nástroje, ukázku z výzkumu a přináší analýzu a diskusi výsledků z výzkumného šetření.
Anotace anglicky
The aim of this chapter is to present the results of research tool focused on maping teacher's subjective theories about biophiled orientation of education. In detail we focused on teacher's understanding of man and his role in the world. There are defined basic terms such as subjective theories of teacher and biophiled orientation of education. There is described the current state of issue of relationship between man, nature and culture. The empiric part of this chapter presents the research tool, example of resarch and brings the discussion of research results.
Návaznosti
MUNI/A/0714/2012, interní kód MUNázev: Učitel v teorii a praxi
Investor: Masarykova univerzita, Učitel v teorii a praxi, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:38