ŠROTOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Josef KOSÍK, Dragana ULDRIJANOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, roč. 76, č. 5, s. 641-647. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky
Název anglicky Tumefactive Variant of Multiple Sclerosis - Two Case Reports
Autoři ŠROTOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí), Yvonne BENEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eva VLČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miloš KEŘKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Petra PRAKSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Magdaléna HLADÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Josef KOSÍK (203 Česká republika), Dragana ULDRIJANOVÁ (203 Česká republika), Pavel ŠTOURAČ (203 Česká republika, domácí) a Josef BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s. 2013, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.159
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00072064
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000331987000019
Klíčová slova česky tumoriformní varianta roztroušené sklerózy; magnetická rezonance; pozitronová emisní tomografie; stereotaktická biopsie
Klíčová slova anglicky multiple sclerosis; tumefactive multiple sclerosis; magnetic resonance imaging; positron emission tomography; stereo-tactic brain biopsy
Štítky EL OK, podil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 13. 4. 2014 12:38.
Anotace
Diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS) se podle aktuálních kritérií opírá vedle klinického obrazu zejména o nálezy zobrazovacích metod, především pak magnetické rezonance (MR), kde je charakteristickým obrazem záchyt T2hypersignálních leží alespoň ve dvou ze čtyř typických oblastí CNS (periventrikulární, juxtakortikální, infratentoriální a/nebo míšní), a která je také základem pro diferenciální diagnózu tohoto onemocnění vůči jiným klinicky relevantním jednotkám. Tumoriformní varianta RS je velmi vzácná forma onemocnění s prevalencí 3 : 1 milion obyvatel.
Anotace anglicky
Diagnosis of multiple sclerosis (MS) according to the revised diagnostic criteria is mostly based on clinical symptoms and magnetic resonance imaging (MRI). Diagnosis of MS requires elimination of more likely diagnoses. Multiple sclerosis plaques on MRI generally appear as T2 hyper-signal lesions in at least two out of four areas of the central nervous system CNS: periventriular, juxtacortical, infratentorial or spinal cord. Tumefactive MS (TMS) is a rare variant of this disease with the estimated prevalence of about 3 cases per million people. Its radiological and clinical symptoms are different from common MS variants and could mimic other diseases such as brain tumors or inflammatory diseases. Typical radiographic feature of TMS is defined as a solitary large lesion with the size of >2cm, associated with perilesional oedema and/or the presence of ring enhancement on MR. Clinical signs and symptoms are dependent on lesion location and size, and include headache, cognitive abnormalities, mental confusion, aphasia, apraxia and/or seizures. The clinical presentation and MRI appearance of these lesions often require brain biopsy. Diagnosis could be supported by positron emission tomography, cerebrospinal fluid examination and evoked potentials. In our report we present two patients with tumefactive MS. The purpose of this report is to emphasize clinical and radiological features of this rare disease and to pinpoint examination procedures that could be used in differential diagnosis.
VytisknoutZobrazeno: 7. 12. 2022 23:32