Informační systém MU
ŠROTOVÁ, Iva, Yvonne BENEŠOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Petra PRAKSOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Josef KOSÍK, Dragana ULDRIJANOVÁ, Pavel ŠTOURAČ and Josef BEDNAŘÍK. Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky (Tumefactive Variant of Multiple Sclerosis - Two Case Reports). CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. Ambit Media a.s., 2013, vol. 76, No 5, p. 641-647. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tumoriformní varianta roztroušené sklerózy - dvě kazuistiky
Name (in English) Tumefactive Variant of Multiple Sclerosis - Two Case Reports
Authors ŠROTOVÁ, Iva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Yvonne BENEŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Eva VLČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miloš KEŘKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petra PRAKSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Magdaléna HLADÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Josef KOSÍK (203 Czech Republic), Dragana ULDRIJANOVÁ (203 Czech Republic), Pavel ŠTOURAČ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Josef BEDNAŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE, Ambit Media a.s. 2013, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.159
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00072064
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000331987000019
Keywords (in Czech) tumoriformní varianta roztroušené sklerózy; magnetická rezonance; pozitronová emisní tomografie; stereotaktická biopsie
Keywords in English multiple sclerosis; tumefactive multiple sclerosis; magnetic resonance imaging; positron emission tomography; stereo-tactic brain biopsy
Tags EL OK, podil
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 13/4/2014 12:38.
Abstract
Diagnostika roztroušené sklerózy mozkomíšní (RS) se podle aktuálních kritérií opírá vedle klinického obrazu zejména o nálezy zobrazovacích metod, především pak magnetické rezonance (MR), kde je charakteristickým obrazem záchyt T2hypersignálních leží alespoň ve dvou ze čtyř typických oblastí CNS (periventrikulární, juxtakortikální, infratentoriální a/nebo míšní), a která je také základem pro diferenciální diagnózu tohoto onemocnění vůči jiným klinicky relevantním jednotkám. Tumoriformní varianta RS je velmi vzácná forma onemocnění s prevalencí 3 : 1 milion obyvatel.
Abstract (in English)
Diagnosis of multiple sclerosis (MS) according to the revised diagnostic criteria is mostly based on clinical symptoms and magnetic resonance imaging (MRI). Diagnosis of MS requires elimination of more likely diagnoses. Multiple sclerosis plaques on MRI generally appear as T2 hyper-signal lesions in at least two out of four areas of the central nervous system CNS: periventriular, juxtacortical, infratentorial or spinal cord. Tumefactive MS (TMS) is a rare variant of this disease with the estimated prevalence of about 3 cases per million people. Its radiological and clinical symptoms are different from common MS variants and could mimic other diseases such as brain tumors or inflammatory diseases. Typical radiographic feature of TMS is defined as a solitary large lesion with the size of >2cm, associated with perilesional oedema and/or the presence of ring enhancement on MR. Clinical signs and symptoms are dependent on lesion location and size, and include headache, cognitive abnormalities, mental confusion, aphasia, apraxia and/or seizures. The clinical presentation and MRI appearance of these lesions often require brain biopsy. Diagnosis could be supported by positron emission tomography, cerebrospinal fluid examination and evoked potentials. In our report we present two patients with tumefactive MS. The purpose of this report is to emphasize clinical and radiological features of this rare disease and to pinpoint examination procedures that could be used in differential diagnosis.
Displayed: 4/2/2023 20:11