VONKOVÁ, Erika. Jeden z přístupů k filosofii I. Kanta (One of the possible approaches to Kant's Philosophy). In Minarovičová Katarína, Štěrba Radim. Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext). 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. p. 186-198. Občanstvo - výchova. ISBN 978-80-223-3534-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jeden z přístupů k filosofii I. Kanta
Name in Czech Jeden z přístupů k filosofii I. Kanta
Name (in English) One of the possible approaches to Kant's Philosophy
Authors VONKOVÁ, Erika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Bratislava, Teoretické reflexie výchovy k demokratickému občianstvu na školách (slovenský a český kontext), p. 186-198, 13 pp. Občanstvo - výchova, 2013.
Publisher Univerzita Komenského v Bratislave
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00072066
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-223-3534-8
Keywords (in Czech) Filosofie; I. Kant ; Metody výuky; Středoškolská a vysokoškolsá výuka
Keywords in English Philosophy; I. Kant; teaching methods; high school and college teaching
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 25/4/2014 12:43.
Abstract
Text je výsledkem výzkumu uskutečněného na katedře občanské výchovy. Text ukazuje jeden z možných přístupů ke Kantově filosofii-vhodný pro učitele a studenty středních škol.
Abstract (in English)
The text is the result of research conducted at the Department of Civics. Text shows one of the possible approaches to Kant's philosophy-suited for teachers and students of secondary schools.
PrintDisplayed: 9/2/2023 01:36