VRUBEL, Martin a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Bariéry školní inkluze osob se zrakovým postižením na středních školách. In SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Martin VRUBEL a kolektiv. Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 129-142, 14 s. ISBN 978-80-210-6674-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bariéry školní inkluze osob se zrakovým postižením na středních školách
Název anglicky Barriers to school inclusion of students with visual impairment in secondary schools
Autoři VRUBEL, Martin (203 Česká republika, garant, domácí) a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání, od s. 129-142, 14 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00072071
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6674-8
Klíčová slova česky zrakové postižení; střední škola;, inkluze; management škol; Vzdělání pro 21. století
Klíčová slova anglicky visual impairment; secondary school; inclusion; school management; Education fot the 21st century
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D., učo 32695. Změněno: 24. 3. 2014 15:09.
Anotace
Kapitola pojednává o připravenosti středních škol na integraci, resp. inkluzi studentů se zrakovým postižením a o vlivu managementu škol na realizaci a podobu inkluzivního vzdělávání. Zabývá se postoji vedoucích pracovníků středních škol k problematice bariér ve školní inkluzi studentů se zrakovým postižením. Prezentováno je zde výzkumné šetření, které probíhalo v součinnosti s ředitelkami a řediteli středních škol v Pardubickém kraji. Kapitola mapuje fáze širšího výzkumného projektu, který se věnuje problematice inkluze žáků a studentů se zrakovým postižením, a představuje některé dílčí výsledky, jako například porovnání mezi významem postoje ředitele školy k bariéře a významem stejné bariéry pro konkrétní vzdělávací instituci.
Anotace anglicky
This chapter describes how high schools are prepared fo the inclusion of students with visual impairments. It focuses on the importance of school management attitudes to the inclusive education. Furthermore, it discusses the impact of school management on inclusive education. This text also describes our research of the topic of inclusion, which was carried out in cooperation with 250 heads of high schools in the East Bohemian Region. The paper summarizes the phase of a larger research project, which deals with the issue of inclusion of students with visual impairments. This paper presents some of the partial results, such as the comparison between the significance of headmaster attitudes to the hard and soft barriers (external financial resources, teaching assistants, teacher training in special education, architectural barriers, teacher collaboration, attitudes of parents and children, and legislative support for inclusive education), and the importance of the same barriers to the particular institution. This text also presents headmaster attitudes to different types of visual impairment.
Návaznosti
MUNI/B/0748/2012, interní kód MUNázev: Facilitátory a bariéry v inkluzivním vzdělávání (Akronym: CEIV)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 20. 1. 2020 16:35