ŠROTOVÁ, Iva, Petra PRAKSOVÁ, Eva VLČKOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Yvonne BENEŠOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Koincidence diabetes mellitus 1. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, roč. 76, Supplementum 1, s. 27-31. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Koincidence diabetes mellitus 1. typu a roztroušené sklerózy - kazuistika
Název anglicky Co-Occurrence of Type 1 Diabetes Mellitus and Multiple Sclerosis - a Case Report
Autoři ŠROTOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí), Petra PRAKSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Eva VLČKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Miloš KEŘKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí), Yvonne BENEŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Pavel ŠTOURAČ (203 Česká republika, domácí) a Josef BEDNAŘÍK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2013, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.159
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00072072
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000325235000009
Klíčová slova česky roztroušená skleróza – diabetes mellitus I. typu – interferon beta 1-a
Klíčová slova anglicky multiple sclerosis; type 1 diabetes mellitus; interferon beta-1a
Štítky EL OK, podil
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 13. 2. 2014 15:22.
Anotace
Diabetes mellitus 1. typu (DM1) a roztroušená skleróza (RS) patří mezi orgánově specifická autoimunitní onemocnění. Obě onemocnění nesou řadu společných rysů, zejména velmi podobné etiopatogenetické mechanizmy včetně dysregulace imunitního systému. V naší kazuistice prezentujeme pacientku, které byl v 15 letech dia gnostikován DM1. Později došlo k rozvoji mnohočetných orgánových komplikací. V 31 letech jsme při objevení nových neurologických příznaků u této pacientky dia gnostikovali CIS (klinický izolovaný syndrom) a byla zahájena terapie subkutánně podávaným interferonem beta 1-a (Rebif 44). Cílem prezentované kazuistiky je upozornit na možnou a ne zcela vzácnou koincidenci dvou častých autoimunitních onemocnění, jejich pravděpodobné etiopatogenetické souvislosti a možné komplikace dia gnostického procesu v případě jejich koincidence.
Anotace anglicky
Type 1 diabetes mellitus (DM1) and multiple sclerosis (MS) are organ-specific autoimmune diseases. DM1 and MS carry a number of common features, especially disturbed autotolerance and regulation of the immune system. In our case report, we present a patient who was diagnosed with DM1 with multiple organ involvement at the age of 15. At the age of 31, we diagnosed CIS (Clinically Isolated Syndrome) and started treatment with subcutaneous interferon beta-1a (Rebif 44). The purpose of this report is to emphasize possible coincidence of DM1 and MS, common features of both autoimmune diseases and possible pitfalls of the diagnostic process.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:14