HLOUŠEK, Vít. The Political Role of Presidents in the Countries of Central and Eastern Europe: Some Tentative Conclusions. In Vít Hloušek et al. Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power. 1st ed. Brno: muni press, 2013. p. 271-291. Monographs, No. 56. ISBN 978-80-210-6687-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Political Role of Presidents in the Countries of Central and Eastern Europe: Some Tentative Conclusions
Name in Czech Politická role prezidentů v zemích střední a východní Evropy: několik předběžných závěrů
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Presidents above parties? Presidents in Central and Eastern Europe, Their Formal Competencies and Informal Power, p. 271-291, 21 pp. Monographs, No. 56, 2013.
Publisher muni press
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00072103
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6687-8
Keywords (in Czech) Prezidenti; osobní moc; parlamentní demokracie
Keywords in English Presidents; personal power; parliamentary democracy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 14/2/2014 13:22.
Abstract
The chapter compares the roles of presidents in countries of so-called Eastern enlargement of the EU. It focuses on comparison of both formal and informal powers of presidents as well as on comparison of different ways how the presidents overstep their constitutional limits and why they do so.
Abstract (in Czech)
Kapitola srovnává role prezidentů ve státech tzv. východního rozšíření EU. Zaměřuje se na srovnání jak formálních tak neformálních mocí prezidentů jakož i na srovnání různých způsobů, jimiž prezidenti překračují své ústavní hranice a důvodů, proč tak činí.
PrintDisplayed: 5/8/2021 17:59