CHYTRÝ, Milan, Jan DOUDA, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Karel BOUBLÍK, Radim HÉDL, Michaela VÍTKOVÁ, David ZELENÝ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petr PETŘÍK, Jiří KOLBEK, Zdeňka LOSOSOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Richard HRIVNÁK, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Václav ZOUHAR and Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace (Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and scrub vegetation). Praha: Academia. 552 pp. Vegetace České republiky 4. ISBN 978-80-200-2299-8. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace
Name (in English) Vegetation of the Czech Republic 4. Forest and scrub vegetation
Authors CHYTRÝ, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan DOUDA (203 Czech Republic), Jan ROLEČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří SÁDLO (203 Czech Republic), Karel BOUBLÍK (203 Czech Republic), Radim HÉDL (203 Czech Republic), Michaela VÍTKOVÁ (203 Czech Republic), David ZELENÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana NAVRÁTILOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdenka NEUHÄUSLOVÁ (203 Czech Republic), Petr PETŘÍK (203 Czech Republic), Jiří KOLBEK (203 Czech Republic), Zdeňka LOSOSOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina ŠUMBEROVÁ (203 Czech Republic), Richard HRIVNÁK (703 Slovakia), Dana MICHALCOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kristýna ŽÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří DANIHELKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Lubomír TICHÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Václav ZOUHAR (203 Czech Republic) and Martin KOČÍ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Praha, 552 pp. Vegetace České republiky 4, 2013.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/13:00066921
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-200-2299-8
Keywords in English Czech Republic; forest; scrub; vegetation
Tags AKR, rivok
Changed by Changed by: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Changed: 21/3/2016 16:58.
Abstract
Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky devíti desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze a Databáze lesnické typologie. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii. Čtvrtý, poslední díl se zabývá lesní a křovinnou vegetací, která je členěna do 9 fytocenologických tříd, 28 svazů a 85 asociací. Tento díl obsahuje také popisy tří asociací plevelové a mokřadní vegetace jako doplněk k předchozím dílům a souhrnný seznam všech vegetačních jednotek České republiky rozlišených v této monografii, který čítá 39 tříd, 138 svazů a 496 asociací. Dílo je výsledkem více než desetileté práce týmu odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, Botanického ústavu AV ČR i dalších institucí. Jako základní referenční příručka o české vegetaci je určeno terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, lesnickým a zemědělským odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům a obdivovatelům naší krásné přírody.
Abstract (in English)
Vegetation of the Czech Republic provides a systematic survey of plant communities recognized in the country. This is the last volume of a four-volume monographic series, dealing with forest and scrub vegetation, which is divided into 9 phytosociological classes, 28 alliances and 85 associations.
Links
GA206/09/0329, research and development projectName: Vegetace České republiky: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev
Investor: Czech Science Foundation, Vegetation of the Czech Republic: completion of the national survey of plant communities
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Diversity of Biotic Communities and Populations: Causal Analysis of variation in space and time
PrintDisplayed: 13/4/2024 08:03