HAJDÍKOVÁ, Táňa, Lenka KOMÁRKOVÁ a Petr PIROŽEK. KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové: Nakladatelství Gaudeamus UHK, 2014. s. 254-261. ISBN 978-80-7435-366-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR
Název česky KOMPARACE PRÁVNÍCH FOREM NEMOCNIC PŮSOBÍCÍCH V PROSTŘEDÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V ČR
Název anglicky COMPARISON OF LEGAL FORMS OF HOSPITALS OPERATING IN HEALTH SERVICES ENVIRONMENT IN THE CZECH REPUBLIC
Autoři HAJDÍKOVÁ, Táňa (203 Česká republika, garant), Lenka KOMÁRKOVÁ (203 Česká republika) a Petr PIROŽEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Hradec Králové, Hradecké ekonomické dny 2014 sborník recenzovaných příspěvků Díl I. od s. 254-261, 8 s. 2014.
Nakladatel Nakladatelství Gaudeamus UHK
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/14:00073505
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-7435-366-6
Klíčová slova česky nemocnice; právní formy; hospodářský výsledek; počet zaměstnanců; počet hospitalizací
Klíčová slova anglicky Hospitals; legal forms; net income; number of employees; number of hospitalizations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 9. 4. 2015 13:34.
Anotace
Předmětem zpracovávaného tématu je diskuse nad úrovní poskytovaných zdravotnických služeb prostřednictvím různých právních forem. V souvislosti s provedenou transformací právní formy vybraných nemocnic lze vzhledem k proběhlému období jejich existence provést jejich zhodnocení. Článek si klade za cíl analyzovat nemocnice pomocí vybraných ukazatelů v letech 2007 a 2011 a zjistit rozdíl využívaných právních forem ve sledovaném období. Empirický výzkum byl proveden vyhodnocením sekundárních dat zjištěných z účetních výkazů a interních materiálů nemocnic z roku 2007 a 2011. Předpokládaný teoretický a praktický přínos povede ke zpracování návrhu souboru ukazatelů hodnotících finanční zdraví nemocnic, které souvisí s využitím jednotlivých právních forem.
Anotace anglicky
The subject of the processed topic is to discuss the level of health services through a variety of legal forms. In the context with the performed transformation of legal form of the selected hospitals we can evaluate the elapsed period of their existence. The article aims to analyze the hospitals by means of chosen indicators between 2007 and 2011, and find out the difference of legal forms used in the period. Empirical research has been conducted evaluating secondary data taken from the financial statements and internal materials of hospitals in 2007 and 2011. Expected theoretical and practical contribution will lead to the drafting of a set of indicators evaluating the financial health of hospitals, which are related to the use of legal forms.
Návaznosti
GAP403/12/1557, projekt VaVNázev: Přístupy k identifikaci faktorů výkonnosti podniků s důrazem na metody výběru příznaků ve statistickém rozpoznávání.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:50