KOVÁŘ, Petr, Ondřej NAVRÁTIL, Barbora SVÁTKOVÁ, Zuzana STRAKOŠOVÁ a Zuzana NOVOTNÁ IŠTVÁNOVÁ. Rasvád za_pět. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rasvád za_pět
Název česky Rasvád za_pět
Název anglicky Rasvád for five
Autoři KOVÁŘ, Petr, Ondřej NAVRÁTIL, Barbora SVÁTKOVÁ, Zuzana STRAKOŠOVÁ a Zuzana NOVOTNÁ IŠTVÁNOVÁ.
Vydání 2013.
Nakladatel Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Další údaje
Typ výsledku Prezentace v oblasti umění
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW webová stránka Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Skupina Rasvád; malba a konceptuální tendence
Klíčová slova anglicky Rasvád Group; painting and conceptual art
Štítky Oblastní galerie Vysočiny, Rasvád
Změnil Změnil: Mgr. et Mgr. MgA. Ondřej Navrátil, Ph.D., učo 42303. Změněno: 31. 3. 2014 15:12.
Anotace
Skupinu Rasvád tvoří pět výtvarných umělců, kteří společně studovali na dvou brněnských fakultách: Fakultě výtvarných umění VUT a Pedagogické fakultě MU. Různost přístupů k výtvarnému vyjadřování – od malby přes konceptuální strategie až po video a instalaci – prezentuje pozoruhodný pestrý obraz současného umění. Přitom je výzvou po širší komunikaci nejen s diváky, ale i mezi jednotlivými autorskými přístupy v rámci jedné instalace. Zakládající dvojice, Petr Kovář (1979) a Ondřej Navrátil (1980), působí v současnosti také jako kurátoři brněnské soukromé galerie OFF/FORMAT. Hledání přesných forem sdělení při žánrové rozvolněnosti je pro skupinu určující.
Anotace česky
Skupinu Rasvád tvoří pět výtvarných umělců, kteří společně studovali na dvou brněnských fakultách: Fakultě výtvarných umění VUT a Pedagogické fakultě MU. Různost přístupů k výtvarnému vyjadřování – od malby přes konceptuální strategie až po video a instalaci – prezentuje pozoruhodný pestrý obraz současného umění. Přitom je výzvou po širší komunikaci nejen s diváky, ale i mezi jednotlivými autorskými přístupy v rámci jedné instalace. Zakládající dvojice, Petr Kovář (1979) a Ondřej Navrátil (1980), působí v současnosti také jako kurátoři brněnské soukromé galerie OFF/FORMAT. Hledání přesných forem sdělení při žánrové rozvolněnosti je pro skupinu určující.
Anotace anglicky
The artists of Rasvád Group made up of graduates of Faculty of Fine Art and Faculty of Education in Brno. Various artist bring mix of media, ideas and visual presentation. This exhibition create multifarious picture of contemporary art.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 12:17