Informační systém MU
POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA and Jozefa ARTIMOVÁ. Inovace v metodice tvorby výukových materiálů odborného jazyka se specifickým uplatněním (lékařská latina) (Innovative Teaching Materials Methodology of the Language for Specific Purposes (Medical Latin)). In Jazyková příprava v terciárním vzdělávání. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inovace v metodice tvorby výukových materiálů odborného jazyka se specifickým uplatněním (lékařská latina)
Name (in English) Innovative Teaching Materials Methodology of the Language for Specific Purposes (Medical Latin)
Authors POŘÍZKOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Libor ŠVANDA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jozefa ARTIMOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution).
Edition Jazyková příprava v terciárním vzdělávání, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14640/13:00072263
Organization unit Language Centre
Keywords (in Czech) Lékařská latina; Inovace výuky lékařské terminologie; Metodologie výuky lékařské terminologie
Keywords in English Medical Latin; Innovations in Medical Terminology Teaching; Methodology of Medical Terminology Teaching
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marta Holasová, Ph.D., učo 38218. Changed: 8. 4. 2014 13:19.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na inovace v metodice tvorby výukových materiálů lékařské latiny, které jsou určeny studentům bakalářských oborů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Koncepce nových materiálů se odchyluje od tradičního výukového modelu pomocí komplexních paradigmat deklinačních a konjugačních vzorů, pro něž se následně hledá uplatnění v široké oblasti lékařské terminologie, a vychází ze statistického zpracování výskytu relevantních jazykových jevů v nejdůležitějších oblastech lékařské terminologie.
Abstract (in English)
The presentation focuses on innovative teaching materials methodology of medical Latin. These materials are targeted at students of bachelor programmes at the Faculty of Medicine, Masaryk University in Brno. The concept of new materials differs from the traditional teaching models using complex declination paradigms and conjugation patterns. The methodology is based on statistical analysis of the occurrence of the relevant linguistic phenomena in the most important areas of medical terminology.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0233, interní kód MUName: Inovace, metodika a kvalita jazykového vzdělávání a odborného vzdělávání v cizích jazycích v terciární sféře v ČR (Acronym: IMPACT)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
Displayed: 28. 1. 2023 22:00