KOĎOUSKOVÁ, Hedvika, Petra KUCHYŇKOVÁ, Anna LESHCHENKO and Martin JIRUŠEK. Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace (Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation). 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 334 pp. ISBN 978-80-210-6679-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6679-2014.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace
Name (in English) Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation
Authors KOĎOUSKOVÁ, Hedvika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petra KUCHYŇKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Anna LESHCHENKO (804 Ukraine, belonging to the institution) and Martin JIRUŠEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2. vyd. Brno, 334 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/14:00075068
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-6679-3
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-6679-2014
Keywords (in Czech) Energetická bezpečnost; Rusko; Čína; Indie; Japonsko; energetická politika; Kaspický region; ropa; zemní plyn; jaderná energetika,
Keywords in English Energy security; Russia; China; India; Japan; energy policy; Caspian region; oil; natural gas; nuclear energy.
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 17. 8. 2018 10:34.
Abstract
Na jakých základech stojí energetická bezpečnost Číny a Indie? Jak na razantní ekonomický, potažmo energetický růst těchto zemí reaguje Japonsko - tradiční asijský spotřebitel? Jaké jsou hlavní rysy energetické politiky Ruska coby jednoho z největších producentů a exportérů energetických surovin s mimořádnou významností v evropském, ale i asijském kontextu? Tyto a další otázky si klade aktualizovaná verze publikace Energetická bezpečnost asijských zemí a Ruské federace. Kniha je rozdělena do dvou částí, z nichž první komplexně hodnotí aktéry, energetické politiky a pozici na světových trzích Číny, Japonska a Indie; druhá potom poskytuje ucelený rozbor ruského sektoru energetiky, představuje klíčové aktéry a konečně analyzuje význam sektoru energetiky v Rusku jak z ekonomického, tak politického hlediska s mimořádným důrazem na evropskou dimenzi ruské energetiky. V neposlední řadě je prostor věnován energetické politice Číny, Indie a Ruska vůči dalším aktérům, kaspickými producenty počínaje a Ukrajinou a Běloruskem konče. Aktualizovaná verze zachycuje nejnovější vývoj specifických problematik ve vztazích asijských zemí na pozadí energetické bezpečnosti.
Abstract (in English)
What is the nature of energy security of the energy hungry newcomers China and India? How is their rapid growth perceived by Japan – former leading Asian consumer? What are the main features of the energy policy of Russia – one of the biggest energy producers and exporters? What role Russia plays on European and Asian energy markets? These are some of the questions that Energy Security of Asian Countries and the Russian Federation raises and tackles. The updated version of the book is divided into two main parts with the first one evaluating actors, policies and market positions of the emerging consumers of China, India and Japan and related issues; the second one introducing key actors of Russia’s energy sector and analyzing its importance from both political and economic point of view with an emphasis on the European dimension of Russian energy policy. The book also deals with the Russian policies towards transit countries, such as Belarus and Ukraine and evaluates Russian, Chinese as well as Indian energy policies towards the main producers of the Caspian region. This updated version covers latest development of major issues related to energy relations in Asia.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0221, internal MU codeName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Acronym: Inovace výuky na KMVES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 22. 10. 2021 15:47