SUQUET, Petra. Jazykový obsah učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1 (Language content of textbooks for learning French and the reference level description A1). In Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jazykový obsah učebnic francouzštiny a referenční úroveň A1
Name (in English) Language content of textbooks for learning French and the reference level description A1
Authors SUQUET, Petra.
Edition Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům II, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Jayzkový obsah učebnic; Francouzský jazyk; Úroveň A1 SERRJ, Popis referenční úrovně
Keywords in English The Language Content of Textbooks; French as a Foreign Language; Level A1 of the Common European Framework of Reference for Languages; Reference level description
Changed by Changed by: Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D., učo 11336. Changed: 21. 2. 2014 13:50.
Abstract
Prezentace pojednává o metodologickém pozadí naší výzkumné analýzy zaměřené na jazykový obsah učebnic francouzštiny pro vzdělávací obor Další cizí jazyk v českém vzdělávacím kontextu na základní škole a představuje výsledky analýzy.
Abstract (in English)
We describe the methodological background of our research analysis focused on the language content of textbooks for learning French as a foreign language in the Czech educational context in lower secondary school and we present the results of the analysis.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 18:01