HANÁK, Jakub. Je opuštěná věc odpadem? In Eva Žatecká. Cofola 2013 - The conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 21-31. ISBN 978-80-210-6625-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Je opuštěná věc odpadem?
Název anglicky Is derelict thing waste?
Autoři HANÁK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Cofola 2013 - The conference proceedings, od s. 21-31, 11 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/00216224:14220/13:00072291
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-6625-0
Klíčová slova česky věc opuštěná;derelikce;odpad;prevence vzniku odpadu;zatajení věci;krádež
Klíčová slova anglicky derelict;waste;prevention of waste;conceal;theft
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Změněno: 28. 3. 2014 08:37.
Anotace
Nový občanský zákoník (NOZ) podrobněji upravuje problematiku derelikce, tj. vzdání se vlastnického práva k věci a její fyzické opuštění. Oproti současnému stavu zavádí NOZ pravidlo, že opuštěná věc nikomu nepatří, což umožňuje komukoliv si takovou věc přivlastnit, pokud tomu nebrání zákon. Příspěvek analyzuje podmínky obsažené v zákoně o odpadech a dalších předpisech veřejného práva, které možnost opuštění věci vylučují.
Anotace anglicky
The New Civil Code introduces a rule that thing voluntarily bandoned by its owner belongs to no one. Anyone is then allowed to appropriate such a thing, unless is prohibited by law. The paper tries to answer the question, whether the Waste Act prohibit abandoning movables because of its status as waste.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 14:52