HANÁK, Jakub. Je opuštěná věc odpadem? (Is derelict thing waste?). In Eva Žatecká. Cofola 2013 - The conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 21-31. ISBN 978-80-210-6625-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Je opuštěná věc odpadem?
Name (in English) Is derelict thing waste?
Authors HANÁK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Cofola 2013 - The conference proceedings, p. 21-31, 11 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14220/13:00072291
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6625-0
Keywords (in Czech) věc opuštěná;derelikce;odpad;prevence vzniku odpadu;zatajení věci;krádež
Keywords in English derelict;waste;prevention of waste;conceal;theft
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jakub Hanák, Ph.D., učo 108169. Changed: 28. 3. 2014 08:37.
Abstract
Nový občanský zákoník (NOZ) podrobněji upravuje problematiku derelikce, tj. vzdání se vlastnického práva k věci a její fyzické opuštění. Oproti současnému stavu zavádí NOZ pravidlo, že opuštěná věc nikomu nepatří, což umožňuje komukoliv si takovou věc přivlastnit, pokud tomu nebrání zákon. Příspěvek analyzuje podmínky obsažené v zákoně o odpadech a dalších předpisech veřejného práva, které možnost opuštění věci vylučují.
Abstract (in English)
The New Civil Code introduces a rule that thing voluntarily bandoned by its owner belongs to no one. Anyone is then allowed to appropriate such a thing, unless is prohibited by law. The paper tries to answer the question, whether the Waste Act prohibit abandoning movables because of its status as waste.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:32